Initiatieven als Tweede Kamerlid

De “Holy 5” van Joost Eerdmans sinds mei 2002:

 1. Hogere (minimum)straffen op ernstig geweld
 2. TBS-systeem veiliger maken
 3. Wapengeweld aanpakken
 4. Ambtenarenrecht hervormen
 5. Dierenwelzijn verbeteren

20050616 DEN HAAG: MINISTER VAN JUSTITIE DONNER LUISTERDE NAAR DE KAMERVRAGEN VAN LPF KAMERLID JOOST EERDMANS TIJDENS HET DEBAT OVER DE ONTSNAPTE TBS'ER IN DE TWEEDE KAMER. (FOTO: GPD/PHIL NIJHUIS)

 Gelanceerde plannen in de Tweede Kamer:

Zwartboek

Wetsvoorstellen:

Verbieden radicale moskeeën

Voorstel van de leden Wilders en Eerdmans tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek artikel 2:20 in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen. Hiermee wordt tegengegaan dat verboden radicaal-islamitische stichtingen hun toevlucht nemen tot het oprichten van een kerkgenootschap waartegen op dit moment Justitie machteloos staat.

Minimumstraffen

Voorstel van de lid Eerdmans tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimum straffen voor geweldsdelicten moord (15 jaar) en doodslag (10 jaar).

Mijn belangrijkste moties en amendementen in de Kamer:

 • 10 december 2002 – Motie Eerdmans c.s. (28 600-VI, 28 600-VII, nr. 100) over het
  zichtbaar inzetten van 4000 nieuw opgeleide agenten op straat en niet achter het bureau (aangenomen)
 • 26 juni 2003 –  Motie Eerdmans (28975, nr. 4) over de aanstelling van een overvalcoördinator tegen winkeldiefstal (aangenomen)
 • 11 september 2003 – Motie Cornielje en Eerdmans (28374, nr. 21) over het verhoren van twee medewerkers van de BVD en de KLPD inzake de beveiliging van Pim Fortuyn (aangenomen)
 • 11 november 2003 – Gewijzigde motie Eerdmans (29200-VII, nr. 20) over salarissen van topambtenaren (aangenomen)
 • 18 november 2003 – Motie Eerdmans (29200-VI, nr. 50) over de ontwikkeling van nieuw beleid van voorwaardelijke invrijheidsstelling (aangenomen)
 • 9 december 2003 – Amendement Eerdmans (28463, nr. 21) over het verhogen van de maximale gevangenisstraf voor deelname aan een terroristische organisatie (aangenomen)
 • 5 maart 2004 – Motie Eerdmans (29262, nr. 7). Maximaal 12 recesweken per jaar voor kamerleden (verworpen; LPF en SP voor, rest tegen)
 • 3 juni 2004 – Motie Eerdmans (29452, nr.4). Motie van wantrouwen gericht aan het adres van de minister van Justitie, Donner (verworpen)
 • 1 juli 2004 – Amendement Eerdmans (28484, nr.35) over het verhogen van de maximumstraf op o.a. illegale messen, werpsterren en boksbeugels (aangenomen)
 • 1 juli 2004 – Amendement Eerdmans (28484, nr. 42) over het verhogen van de strafmaat op ernstige dierenmishandeling (naar drie jaar) (aangenomen)
 • 17 november 2004 – Motie Eerdmans (29800 VI, nr. 44) over het houden van een landelijke wapeninleveractie (aangenomen)
 • 21 december 2004 – Amendement Eerdmans (29452, nr. 15). Geen TBS-klinieken meer bouwen in woonwijken (verworpen; LPF en Groep Wilders voor, overige fracties tegen)
 • 10 februari 2005 – Amendement Eerdmans (28495, nr. 10) inzake opheffing van verjaringstermijn voor opsporing en vervolging terroristen (deelnemers aan terroristische organisaties) (verworpen; LPF, Groep Wilders en de SGP voor, overige fracties tegen)
 • 10 februari 2005 –  Amendement Eerdmans (28495, nr. 11) over het opheffen van de verjaringstermijn voor verkrachting (verworpen; LPF, SP, Groep Wilders en SGP voor, overige fracties tegen)
 • 10 februari 2005 – Amendement Eerdmans (28495, nr. 12) over het afschaffen van de vervolgingsverjaring voor alle misdrijven (verworpen; LPF en Groep Wilders voor, overige fracties tegen)
 • 30 juni 2005 – Motie Eerdmans ( 29452, nr. 31) over uitbreiden opsporingsmiddelen, ook via de media, indien een tbs’er langer dan 48 uur afwezig is (aangenomen)
 • 10 oktober 2005 – Motie Eerdmans (29754, nr. 46) om voor terroristische misdrijven veroordeelde personen hun straf volledig te laten uitzitten (verworpen; Groep Wilders, VVD, SGP, LPF en Groep Nawijn voor, overige fracties tegen)
 • 24 november 2005 – Motie Eerdmans en Weekers (30300 VI, nr. 59) om groepsverkrachtingen aan te pakken (Verworpen; Groep Wilders, VVD, CU, SGP, LPF en GroepNawijn voor, overige fracties tegen)
 • 1 december 2005 – Motie Eerdmans (30300 VII, nr. 31) voor stimulering van het gebruik van internet door politiekorpsen bij het opsporen van verdachten (aangenomen)
 • 1 december 2005 – Motie Eerdmans (30300 VII, nr. 32) om beleidsmakers bij de rijksoverheid meer in   aanraking te laten komen met de uitvoering van het beleid, bijvoorbeeld d.m.v. een werkstage (aangenomen)

Begrotingsbehandeling:

 • Justitie 2006 2e termijn
 • Justitie 2006 1e termijn
 • BZK 2005
 • Justitie 2005
 • BZK/Justitie 2005 (samenvatting)
 • Politiebegroting 2004
 • BZK 2004
 • Justitie 2004

Werkbezoeken:

 • Stage als groepsopvoeder in Den Engh 14/18 augustus 2006
 • Werkbezoek Amsterdam/Slotervaart 29 maart 2006
 • Werkbezoek Dierenbescherming 29 maart 2006
 • Werkbezoek Amsterdam/Diamantbuurt 24 januari 2006
 • Werkbezoek Washington en New York 10/14 januari 2006
 • Werkbezoek Oranje Kruis 23 september 2005
 • Elektronisch toezicht 22 augustus 2005
 • Vrouwenopvang Den Haag 11 augustus 2005
 • Werkstage Politie Rotterdam 2/3 augustus 2005
 • Ontvangst Zwartboek Dierenmishandeling van Henk Bres 11 augustus 2004
 • Verzorgings- en verpleegtehuis Bosch en Duin 9/10 augustus 2004
 • Supermarkt C1000 8 juli 2004
 • Schietsportcentrum Nieuwkoop 14 juni 2004
 • Pieter Baan Centrum 2 april 2004
 • Twee op één cel januari 2004
 • NOS 12 december 2003
 • Den Engh 28 november 2003
 • Pompestichting 31 oktober 2003