Rijswijk heeft nieuwe coalitie

Beter voor Rijswijk, D66, Wij. Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk gaan een college vormen. Vrijdag presenteren de partijen hun coalitieakkoord.

Met hulp van externe formateur Joost Eerdmans is het gelukt om bovengenoemde partijen samen te brengen en elkaar op inhoud te vinden. Larissa Bentvelzen: “We willen dat de stad vorm krijgt in en met de samenleving. We nodigen alle inwoners, ondernemers en organisaties uit om met ons mee te doen.”

De nieuwe coalitie gaat vooral verder bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk. Een stad waar iedereen goed kan wonen, werken en recreëren. Waar inwoners zich thuis voelen en waar iedereen die dat wil, mee kan doen. Verder geeft het college prioriteit aan het op orde brengen van de kwaliteit van de dienstverlening en de gemeentelijke voorzieningen. “Specifieke aandacht heeft de coalitie voor de positie van minderheden en kwetsbare mensen. Ook mantelzorgers kunnen op steun rekenen”, legt Bentvelzen uit. “Hetzelfde geldt voor vrijwilligers, die het college blijft ondersteunen en waarderen voor al het goede werk dat zij doen.”

Portefeuilles
Namens Beter voor Rijswijk komt Larissa Bentvelzen in het college. Armand van de Laar (D66) en Björn Lugthart (Wij. Rijswijk) waren al wethouder en blijven dat. Namens het CDA en Gemeentebelangen Rijswijk nemen respectievelijk Johanna Besteman en Jeffrey Keus zitting in het college.
De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:
· Burgemeester Michel Bezuijen Openbare orde, Veiligheid, Communicatie, Regionale samenwerking en Juridische Zaken
· Larissa Bentvelzen (2e loco) Sociaal Domein, Jeugd, Participatie en Dierenwelzijn
· Armand van de Laar (3e loco) Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer
· Björn Lugthart (1e loco) Mobiliteit, Dienstverlening, Sport, Gezondheid en Organisatie
· Johanna Besteman (4e loco) Welzijn, Cultuur en Onderwijs
· Jeffrey Keus (5e loco) Financiën, Energietransitie en Handhaving
Installatie

De installatie van de wethouders vindt plaats tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 18 april om 20.00 uur.

Formateur
Formateur Joost Eerdmans kijkt met plezier terug op de coalitievorming en de constructieve wijze waarop de raadsleden en wethouders deel hebben genomen aan de besprekingen. “Het nieuwe college kan vol aan de slag. Er staat een goed team”, aldus Eerdmans.