Van Amerongen, Kelder, Boudry, Fenema en Hemmer kanshebbers Pim Fortuyn Prijs 2020

1. De columns van Arthur van Amerongen (60) gaan bij voorkeur niet over Trump, Jinek of het avondje televisie. De dwarsdenker des vaderlands Arthur van Amerongen zoekt zijn eigen originele invalshoeken. Hij is nergens bang voor en gaat geen discussie uit de weg, integendeel hij entameert die juist zelf. Humor is een effectief wapen. Van Amerongen is goed zichtbaar: van de Volkskrant tot dagelijks meerdere malen op sociale media. Hij past in het rijtje columnisten dat begon bij Pim Fortuyn en de publieke opinie een (lach)spiegel voor wil houden.
2. Wieger Hemmer (35) is radiopresentator van het radio1 programma Opiniemakers van WNL. Hij is een van de weinige rechtse gezichten op de radio. Gevat, scherp en met humor treedt hij zijn gasten tegemoet. Hemmer weet snel tot de kern door te dringen ook in moeilijke materie. Een genot voor de luisteraar.
3. Jort Kelder (55) is een moedige vrijdenker die zijn retorische talent op tv en radio regelmatig aanwendt om ingewikkelde (financiële) discussies aan te zwengelen. Dit jaar brak hij ten tijde van de Corona-crisis als eerste publiekelijk een lans voor het overleven van de economie en een snelle lock-out. Het leverde Kelder een stortvloed aan kritiek maar ook bijval op. Jort brak het publieke debat – tot dan volledig gefixeerd op de volksgezondheid – open in een periode dat een andere mening dan virusbestrijding niet mogelijk leek. Hij kreeg de weken erna – ook via zijn dagelijkse JortCall vanaf Terschelling – steeds meer steun, oa van diverse economen en politici.

4. Esther van Fenema (47, psychiater en columnist) is een veelzijdige vrouw die zich als psychiater regelmatig roert in de (commerciële) media. Ze deinst in haar opinieartikelen op de TPO en Café Weltschmerz niet terug voor een onwelgevallige mening en becommentarieert vanuit haar vakgebied de psychiatrie vele moeilijke maatschappelijke kwesties. Zo schrijft ze over thema’s als homoacceptatie, integratie, identiteit en het nut van een medische behandeling. Als medeorganisator van het Depressiegala heeft ze ook dit heikele thema in brede kring bespreekbaar gemaakt. In 2018 bracht ze een boek uit Het onbestemde brein.

5. Maarten Boudry (35) is wetenschapsfilosoof aan de Universiteit Gent. Maarten onderzoekt en schreef veel academische artikelen en ook enkele boeken waaronder de bestseller Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat, dat juist tijdens de Coronacrisis veel gelezen en gewaardeerd wordt. Boudry is een intellectuele dwarsdenker die geen heilige huisjes kent. Met zijn Bende van de Vooruitgang roeit hij vakkundig tegen de algemene stroom in het maatschappelijke debat. Door middel van polemiek en zijn gegronde geloof in ratio en wetenschap poneert hij doorlopend originele oplossingen in debatten over ondermeer klimaat, theologie, communisme en de vluchtelingencrisis.