Juryrapport Pim Fortuyn Prijs 2021

Voor de zevende keer reiken wij de Pim Fortuyn Prijs uit, negentien jaar na de politieke moord op Pim Fortuyn. Dit blijft een hoogstnoodzakelijke prijs om de vrijheid van meningsuiting te eren. Weliswaar is de vrijheid van meningsuiting in onze Grondwet is gewaarborgd, maar er zijn desalniettemin ‘buitenwettelijke illegale’ grenzen aan de vrijheid van meningsuiting: bedreigingen, intimidatie en in het ergste geval een aanslag.

Afgelopen jaar werd in Frankrijk een maatschappijleraar Samuel Paty van het
leven beroofd door een terroristische aanslag. Omdat hij tijdens de les over de vrijheid van meningsuiting een Mohammedcartoon had getoond. Ook in Nederland worden de kritische stemmen met de dood bedreigd, daarbij kunnen we denken aan de schrijfster Lala Gul. Ja, de Pim Fortuyn Prijs blijft een hoogstnoodzakelijke prijs voor de vrijheid van meningsuiting.

Afshin Ellian was de eerste winnaar van Pim Fortuyn Prijs, en Jort Kelder was de laatste
winnaar. Ondanks de coronabeperkingen is het ons gelukt om vorig jaar de prijs uit te reiken aan Kelder. Een waardige winnaar.
We nemen vandaag ook afscheid van twee leden van het gezelschap dat de kandidaten nomineert. Rita Verdonk en Leonard Ornstein waren vanaf de oprichting bij deze
prijs betrokken. Wij zijn hen zeer erkentelijk.

De winnaar 2021 is een scherpe denker, spreker en schrijver, dapper, taboedoorbrekend en is een voorbeeldige opiniemaker.

Onze winnaar is niet bang om moeilijke thema’s te bespreken die we liever niet willen bespreken omdat ze pijn doen en ons confronteren met onze vooroordelen en inconsistenties. Diegene weet haarfijn welke stilte er mag zijn en waar stilte wordt gebruikt om te vermijden. De winnaar onderzoekt kritisch en respectvol heilige huisjes maar trapt ze niet rücksichtslos omver. Opereert binnen de grenzen van redelijkheid en beschaving. Ook dit vereist moed.

Als het gaat over spannende thema’s zoals diversiteit, emancipatie van nieuwkomers en de emancipatie van vrouwen schuwt onze winnaar lange tenen niet maar gaat er juist op af. Deze nieuwsgierigheid en het echt willen doorgronden is ontwapenend, maar is tegelijkertijd ook het beste wapen om
voor sommigen onaangename waarheden op tafel te krijgen.

Helaas worden in ons land nog steeds kritische stemmen – ook bijna twintig jaar na de moord op Pim Fortuyn – met de dood bedreigd.
Onze winnaar vormt daarop helaas geen uitzondering.

Velen die geen stem hebben in het publieke debat, andersdenkenden, vrouwen die moeten zwijgen, mensen die zo graag mee willen doen aan onze samenleving maar worden geketend door angst, dogma’s en taboes, krijgen een stem. Dankzij onze winnaar, een voorbeeld voor velen.

Na de eerdere winnaars Afshin Ellian, Leon de Winter, Ebru Umar, Theodor Holman, John van den Heuvel & Paul Vugts en Jort Kelder, gaat de prijs dit jaar naar….. FIDAN EKIZ!

De jury van de Pim Fortuynprijs

Simon Fortuyn
Esther van Fenema
Afshin Ellian
Joost Eerdmans